V češtině, v slovinštině, v chorvatštině a v srbštině se kondicionál tvoří pomocí pomocného slovesa „být“ s tvary, které mají původ v aoristu. Za pomocným slovesem následuje příčestí minulé činné.

V slovinštině má pomocné sloveso vyčasované v kondicionálu pouze jeden tvar. Kvůli tomu může být obtížné porozumět, co je podmětem věty.

V polštině se pomocné sloveso aglutinuje na konci příčestí minulého činného.

Příklad se slovesem pol: mówić cz: mluvit, si: govoriti, hr/sr: govoriti, mužské tvary

pol cz si hr/sr
mówić mluvit govoriti govoriti
Singulár
mówiłbym mluvil bych govoril bi govorio bih
mówiłbyś mluvil bys govoril bi govorio bi
mówiłby mluvil by govoril bi govorio bi
Duál
govorila bi
govorila bi
govorila bi
Plurál
mówiłibyśmy mluvili bychom govorili bi govorili bismo
mówiłibyście mluvili byste govorili bi govorili biste
mówiłiby mluvili by govorili bi govorili bi
Categories: Gramatické body