V polštině a v slovinštině, předmět po záporu bude v genitivu místo akuzativu

Příklad:

Polština: Mam dobrą książkę – Nie mam dobrej książki

Slovinština: Imam dobro knjigo – Nimam dobre knjige

Categories: Gramatické body