Koncovky -ima a -ama jsou bývalé duálové koncovky dnes použité v plurálu v chorvatštině a v srbštině.

Tyto koncovky se používají v dativu, v lokálu a v instrumentálu

pád pol cz si hr/sr
N. sg. m. autobus autobus avtobus autobus
plurál plurál duál plurál plurál
Dativ autobusom autobusům avtobusoma avtobusom autobusima
Lokál autobusach autobusech avtobusih avtobusih autobusima
Instrumental autobusami autobusy avtobusoma avtobusi autobusima
pád pol cz si hr/sr
N. sg. ž. żona žena žena žena
plurál plurál duál plurál plurál
Dativ żonom ženám ženama ženam ženama
Lokál żonach ženách ženah ženah ženama
Instrumental żonami ženami ženama ženami ženama
pád pol cz si hr/sr
N. sg. stř. miejsce místo mesto m(j)esto
plurál plurál duál plurál plurál
Dativ miejscom místům mestoma mestom m(j)estima
Lokál miejscach místech mestih mestih m(j)estima
Instrumental miejsca místy mestoma mesti m(j)estima
Categories: Gramatické body