V chorvatštině a srbštině, většina jednoslabičných substantiv mužského rodu má dlouhý tvar -ov(i) / -ev(i) v plurálu

V slovinštině, jenom některá jednoslabičná substantiva mužského rodu mají ten dlouhý tvar v plurálu

si hr/sr
sin sinovi sin sinovi
grad gradovi grad gradovi
list listi list listovi
stric stric stric stričevi
pot poti put putevi
Categories: Gramatické body