Avant, dans le temps :

POL przed + I przed południem
CZ před + I před polednem
SI pred + I pred poldnevom
HR/SR prije + G prije popodneva
Categories: Points de grammaire