Konjugacija kondicionala

Na češkom, slovenskom, hrvatskom i srpskom se kondicional formira s pomoćnim glagolom “biti” s oblicima koji potječu od aorista. Glagolski pridjev radni slijedi pomoćni glagol. Na slovenskom, pomoćni glagol u kondicionalu ima samo jedan oblik. Zbog toga može biti teško odrediti subjekt u rečenici. Na poljskom je pomoćni glagol aglutiran Read more…

Konjugacija glagola “iti” (ići) na slovenskom

– Slovenski glagol “iti” (ići) se konjugira na temelju praslovenskog glagola istog značenja “*gręstì”. – Prefiksirani glagoli s istim infinitivnim korijenom (npr. “najti”, naći, “priti”, doći) se konjugiraju “normalno”, tj. slično kao u hrvatskom jeziku. priti > pridem, prideš, pride… najti > najdem, najdeš, najde… – Glagolski pridjev radni ima Read more…