V poljščini in slovenščini so lahko primerniki in presežniki sintetični ali analitični, odvisno od primera.

Primerniki in presežniki v češčini, hrvaščini in srbščini so le sintetične vrste.

pol cz si hr/sr
pridevnik młody mladý mlad mlad
primernik młodszy mladší mlajši mlađi
presežnik najmłodszy nejmladší najmlajši najmlađi
pridevnik szczęśliwy šťastný srečen sretan
primernik szczęśliwsi šťastnější srečnejši stretniji
presežnik najszczęśliwsi nejšťastnější najsrečnejši najsretniji

Analitični primerniki in presežniki se v poljščini in slovenščini oblikujejo takole:

  • primernik POL: bardziej + pridevnik
  • presežnik POL: najbardziej + pridevnik
  • primernik SI: bolj + pridevnik
  • presežnik SI: najbolj + pridevnik
pol si
pridevnik popularny bel
primernik bardziej popularny bolj bel
presežnik najbardziej popularny najbolj bel
Categories: Slovnične točke