Ustvarjanje prihodnjika v hrvaščini z uporabo glagola “htjeti” (hoteti)

V hrvaščini se prihodnji čas najpogosteje oblikuje s pomožnim glagolom “htjeti” (hoteti) + nedoločnik. Če je nedoločnik pred pomožnim glagolom, se skrajša. Oblike pomožnega glagola so ponavadi kratke, ampak včasih so lahko tudi dolge, na primer pri vprašanjih. Volja se lahko izrazi z glagolom “htjeti” v pogojniku + nedoločnik Primer: Read more…

Analitični in sintetični primernik / presežnik

V poljščini in slovenščini so lahko primerniki in presežniki sintetični ali analitični, odvisno od primera. Primerniki in presežniki v češčini, hrvaščini in srbščini so le sintetične vrste. Analitični primerniki in presežniki se v poljščini in slovenščini oblikujejo takole: primernik POL: bardziej + pridevnik presežnik POL: najbardziej + pridevnik primernik SI: Read more…