HRVAŠČINA ZA GOVORCE SLOVENŠČINE

Hitro in učinkovito do znanja hrvaškega jezika,
po meri govorcev slovenskega jezika.

Tečaj je specializiran za govorce slovenskega jezika, kar pomeni, da se boste na tečaju naučili vse, kar v hrvaškem jeziku ni isto kot v slovenskem. Na običajnih tečajih se učite vse: znano in neznano, sami ugotavljate razlike in veliko časa in tečajev je potrebnih, da izveste vse, kar za boljše razumevanje strukture hrvaškega jezika potrebujete.

Na tem tečaju vam ni treba zapravljati časa za znane jezikovne strukture in znano besedišče. Ta tečaj prihrani vaš čas in vas usmerja na tisto, kar je drugačno, različno in potrebno za razumevanje in gotovost v komunikaciji.

Zato smo ta tečaj premišljeno zasnovali na teoretični osnovi tečaja (primerjalna slovnica), na pripravi dinamičnih lekcij (slovnične vaje) ter na pripravi besed in besednih zvez, ki so za govorce slovenskega jezika uporabne (vaje za besedišče). Celoten tečaj temelji na spoznanjih discipline, imenovane medjezikovno sporazumevanje.

KAJ JE MEDJEZIKOVNO SPORAZUMEVANJE?

Romana Pastuović, mag. croat.

 • lektorica hrvaščine kot tujega jezika z diplomo iz hrvaščine in filozofije;
 • poučuje hrvaški jezik na Karlovi univerzi v Pragi (predmete, ki jih poučuje, glej na povezavi);
 • kot udeleženka tečajev češčine, slovenščine, francoščine in angleščine se je učila o jezikih in o pristopih v poučevanju.

dr. sc. Grégoire Labbé, mag. ling.

 • jezikoslovec-slavist iz Francije, ki ga posebej zanima medjezikovno sporazumevanje (več o tem podpodročju glej na povezavi);
 • avtor doktorske disertacije na temo primerjave hrvaškega, slovenskega in češkega jezika;
 • poučeval je študente na Karlovi univerzi v Pragi (predmete, ki jih je poučeval, glej na povezavi);
 • ustvarjalec kanala YouTube o slovanskih jezikih (glej povezavo).

Ela Tončić, mag. croat.

Oseba za komunikacijo z interesenti in udeleženci, odgovarja na povpraševanja, podrobneje pojasnjuje tečaj in posreduje med nami in vami.

VEČ O NAS

 • globlje razumevanje strukture jezika;
 • razlago slovničnih razlik med hrvaškim in slovenskim jezikom;
 • vadbo slovnice z namenom boljšega razumevanja jezika;
 • razumevanje glasovnih sprememb, oblik besed (samostalnikov, pridevnikov, prislovov, glagolov, zaimkov, predlogov, veznikov) in končnic v sklanjatvah in spregatvah;
 • usvajanje pogosto rabljenih različnih besed v hrvaškem in slovenskem jeziku;
 • boljše razumevanje pisnega besedila;
 • boljše razumevanje sogovornika v pisni in govorni obliki.
 • če ste v kontaktu s hrvaškim jezikom (preko ljudi, potovanj, službe, kulture);
 • če se do zdaj niste strukturirano učili hrvaškega jezika;
 • če delate napake pri pisanju in govorjenju v hrvaškem jeziku;
 • če želite razumeti strukturo hrvaškega jezika;
 • če se želite naučiti razlike med hrvaškim in slovenskim jezikom;
 • če želite ustvariti čvrsto osnovo za izpopolnjevanje hrvaškega jezika;
 • če ste pripravljeni in motivirani aktivno sodelovati na tečaju dve uri tedensko.

Učenje hrvaščine z Romano in Grégoirejem je bilo zame izredno učinkovito, saj nisem zapravljala nepotrebnega časa za učenje tistega, kar je v slovenščini in hrvaščini enako ali podobno. Posebej smo se osredotočili na razlike med jezikoma, učitelja pa sta me sproti opozarjala na najbolj tipične napake. Pouk je bil zanimiv, interaktiven in vedno odlično pripravljen, pristop učiteljev pa profesionalen in prijazen. Tečaj bi res priporočila vsakomur, ki se želi dobro naučiti hrvaško.

mag. Mateja Kosi, učiteljica slovenščine na Filozofski fakulteti Masarykove univerze v Brnu
 • 2 x tedensko po 60 minut tri mesece na platformi Zoom
 • ob ponedeljkih in sredah od 15:30 do 16:30 (skupina A)
 • ter ob ponedeljkih in sredah od 17:00 do 18:00 (skupina B)
 • število udeležencev v skupini: od 4 do 7
 • začetek tečaja: 3. 4. 2024 (sreda);
 • tečaj ne poteka v tednu od 27. 4.–2. 5. 2024
 • zaključek tečaja: 26. 6. 2024 (sreda)
 • cena po osebi: 399 EUR
Bom na koncu tečaja dobil/dobila potrdilo o udeležbi na tečaju?

Da, če bo vaša udeležba na tečaju najmanj 80-odstotna, boste po končanem tečaju prejeli potrdilo o udeležbi na tečaju.

Ali lahko, če zamudim katero uro tečaja, dobim posnetek?

Za udeležence, ki se iz opravičljivega razloga niso mogli udeležiti določene učne ure, bo posnetek na voljo en teden.

Ali lahko, če s tečajem nisem zadovoljen/zadovoljna, dobim povrnjen denar?

Ne, vplačanega denarja ne vračamo.