Končnice -ima in -ama so bivše končnice dvojine, ki se danes uporabljajo v množini v hrvaščini in v srbščini.

Te končnice se uporabljajo v dajalniku, mestniku in orodniku

sklon pol cz si hr/sr
Imenovalnik. ed. m. autobus autobus avtobus autobus
množina množina dvojina množina množina
Dajalnik autobusom autobusům avtobusoma avtobusom autobusima
Mestnik autobusach autobusech avtobusih avtobusih autobusima
Orodnik autobusami autobusy avtobusoma avtobusi autobusima
sklon pol cz si hr/sr
Imenovalnik. ed. ž. żona žena žena žena
množina množina dvojina množina množina
Dajalnik żonom ženám ženama ženam ženama
Mestnik żonach ženách ženah ženah ženama
Orodnik żonami ženami ženama ženami ženama
sklon pol cz si hr/sr
Imenovalnik. ed. s. miejsce místo mesto m(j)esto
množina množina dvojina množina množina
Dajalnik miejscom místům mestoma mestom m(j)estima
Mestnik miejscach místech mestih mestih m(j)estima
Orodnik miejsca místy mestoma mesti m(j)estima
Categories: Slovnične točke