V hrvaščini in srbščini ima večina enozložnih samostalnikov moškega spola v množini podaljšano osnovo s priponami -ov(i) / -ev(i).

V slovenščini imajo le nekateri enozložni samostalniki moškega spola v množini podaljšano osnovo s priponami.


si hr/sr
sin sinovi sin sinovi
grad gradovi grad gradovi
list listi list listovi
stric strici stric stričevi
Categories: Slovnične točke